De opleiding ‘Facilitator Intervisie’ heeft tot doel facilitators van intervisie op te leiden. Door het vergroten van de kwaliteit van facilitators wordt ook de kwaliteit van intervisie verhoogd en zo het effect op het individu en de organisatie.

Tijdens de opleiding wordt ingegaan op het proces van intervisie en hoe dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van individu, team en organisatie. Relevante leertheorieën worden gebruikt en gekoppeld aan het proces van intervisie.

Met casuïstiek vanuit het eigen werk worden intervisiemethoden geoefend, waarbij de deelnemers wisselend de rol van facilitator, deelnemer en casusinbrenger innemen.

De startdatum wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.