Veel organisaties werken met intervisie. De waarde van intervisie wordt in het algemeen onderschreven. Om die reden lijkt het aanneembaar dat dit bij deelnemers tot gewenste veranderingen leidt. Echter, wat concreet de meerwaarde van intervisie is, laat zich niet zo makkelijk omschrijven en is ook nog weinig onderzocht.

In dit verslag van het onderzoek naar het effect van intervisie op de beroepspraktijk van organisatiekundigen en -adviseurs wordt hiermee een begin gemaakt.

De meerwaarde van intervisie