Facilitator: in company

 

Op verzoek van een organisatie wordt intervisie geintroduceerd en gefaciliteerd.

Schaduwfacilitering en ’train the trainer’ kunnen hier een onderdeel van uitmaken.

Kennis van intervisie is niet vereist.

Afhankelijk van uw vraag wordt een passend aanbod gedaan.