Wat is intervisie?

Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij professionals
of medewerkers met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie.
Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen
van helpende vragen aan de hand van een intervisie-methode.
Zo krijgt men zicht op de ingebrachte casus en op de wijze waarop men kan handelen.

Meer informatie: https://managementimpact.nl/artikel/drie-niveaus-van-intervisie

 

DOWNLOAD INTERVISIE BEKNOPT