Opleiding Facilitator intervisie

 

Inhoud

De ervaring leert dat de kwaliteit van intervisie in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de facilitator. De facilitator begeleidt het proces van de casusinbrenger om tot inzicht te komen met behulp van een intervisiemethode.

De opleiding heeft tot doel facilitators van intervisie te professionaliseren en op te leiden. Tijdens de opleiding wordt ingegaan op het proces van intervisie en de rol van de facilitator hierbij. Onderwerpen zijn: niveau’s van intervisie, interveniëren in het proces van intervisie, het toepassen van intervisiemethoden, valkuilen voor facilitators, de juiste vragen en het zorgdragen voor voorwaarden voor intervisie.

Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers met hun eigen intervisiegroep en de opgedane inzichten.
Een intake vormt een onderdeel van deze opleiding.

 

Programma

De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten verspreid over meerdere maanden.

 

Module 1. De kern van intervisie (1dagdeel)

 • Kennismaking
 • Essentie van intervisie
 • Werken met een intervisiemethode
 • Contracteren van een groep

 

Module 2. De kern van het faciliteren (2 dagdelen)

 • Niveaus en fasen van intervisie
 • Voorwaarden voor intervisie
 • Oefenen en ervaren van een intervisiemethode als facilitator

 

Module 3. Het proces van intervisie (2 dagdelen)

 • Valkuilen bij intervisie
 • De kracht van helpende vragen
 • Intervisie en organisatieontwikkeling
 • Oefenen en ervaren van een intervisiemethode als facilitator

Module 4. Intervisiemethoden en de methodeselectie (1 dagdeel)

 • Selecteren van methoden in relatie tot de vraag van de casus
 • Oefenen van twee intervisiemethoden vanuit de rol van de facilitator
 • Reflectie op intervisie
 • Intervisie, organisatieontwikkeling en leiderschap

 

Resultaat

 • Ervaren van procesbegeleiding als facilitator van intervisie
 • Ervaring met het gebruik van diverse intervisiemethoden a.d.h.v. eigen casuïstiek
 • Ervaring met de selectie van intervisiemethoden in relatie tot de vraag van de casus
 • Ervaring met het effect van het stellen van helpende vragen
 • Inzicht in het belang van contracten bij en reflecteren op intervisie
 • Inzicht in de bijdrage van intervisie aan organisatieontwikkeling en leiderschap

 

Overige informatie

 • Begeleiding door ervaren facilitators
 • Minimale groepsgrootte is 6 personen
 • Locatie is centraal in Nederland
 • Duur is 6 dagdelen verspreid over 4 bijeenkomsten
 • Kosten zijn € 2.495,- exclusief btw per deelnemer inclusief maaltijden
 • Iedere deelnemer ontvangt het Praktijkboek Intervisie, het 75 Helpende Vragenspel en een certificaat van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA)
 • Flyer opleiding facilitator Intervisie

 

Ervaringen

“De ervaring met ‘nieuwe technieken’, het oefenen met mede cursisten en de scherpe sturing tijdens het stellen van vragen door Inez en Monique hebben mij meer vertrouwen gegeven in een goed verloop van door mij geleide intervisie sessies.”

(Jeroen Thoolen, VANBERLO Strategy & Design)

 

Aanvankelijk ging ik aan ernstig twijfelen van wat ik tot nu toe gedaan had als facilitator van intervisiegroepen. Maar aan het eind van de opleiding voelde ik me veel vrijer in de rol. Dit alles dankzij vergroting van kennis, uitbreiding van vaardigheden  en methodieken, maar ook dankzij feedback op de eigen stijl van werken. Had voor mij wel langer mogen duren, zo goed beviel het.

(Wilma Beijer, Wilma Beijer Consultancy)

 

“De opleiding heeft mij de technische basis gegeven voor het faciliteren van Intervisie, waarbij de verscheidenheid aan methoden veel mogelijk maakt met verschillend samengestelde groepen.”

(Robin Bastiaan, Achmea)

 

“Hoewel ik al de nodige ervaring heb met (begeleiding van) intervisie ging er in deze training een wereld voor me open. Ik heb geleerd hoe ik als facilitair het effect van een intervisiebijeenkomst kan verbeteren. De inzichten en vaardigheden kan ik ook op andere manieren prima in mijn werk gebruiken. Daarnaast was het ook gewoon hartstikke leuk om deze training samen met vakgenoten te doen”

(Leon Haver, Het Ontwikkelaarsgilde)

 

Evaluatie opleiding facilitator

Het bestuur is blij met een fraai ‘professionaliseringsproduct’ dat ook de doelen van de Ooa ondersteunt.

(Bestuur Ooa)