Logo - Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs - Praktijk Intervisie

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) heeft als belangrijkste doel de professionalisering van de leden. Kern van de kwaliteit van de beroepsuitoefening blijft het persoonlijke leerproces van de professional. Zonder de wens van de professional om aan de kwaliteit van zijn of haar beroepsuitoefening te werken en op persoonlijke elementen daarvan te reflecteren zijn alle andere initiatieven nutteloos.

Een van de manieren om aan het persoonlijke leerproces te werken is de deelname van leden aan intervisietrajecten. Al meer dan vijftien jaar heeft de Ooa ervaring met intervisie binnen haar organisatie. Het Praktijkboek Intervisie is een uitstekend hulpmiddel voor deze vorm van leren. Onze ervaring is dat met deskundige begeleiding en een goede methode intervisie veel resultaat oplevert voor individu en organisatie.

Jan Willem Kradolffer, voorzitter Ooa