Publicaties

Monique Bellersen en Inez Kohlmann

  • Intervision; dialogue methods in action learning, Engelstalig, Vakmedianet, 1e druk, 2016, EAN: 9789462761216 – Informatie.
  • 75 Helpende Vragen Spel, Engels-Nederlands, Vakmedianet, 1e druk, 2016, ISBN 9789462761278 – Informatie
  • Praktijkboek Intervisie, geheel herziene 3e editie, 2021, Boom uitgevers Amsterdam, ISBN: 9789462764064 – Informatie.
  • Intervízió; Az elakadástól a változáson át a kibontakozásig a csoportos akciótanulás tíz módszerével, 2021, Harmat, Budapest, ISBN 9790963-288-419-6 – Informatie.
  • Praktijkschrift Intervisie, 2009, Kluwer, Deventer, ISBN: 9789013068658 (niet meer verkrijgbaar).

 

Monique Bellersen

  • Leiderschap in het Onderwijs , 2009, SDU uitgevers, Den Haag. Informatie.

Inez Kohlmann

  • Verandermanagement, 2005, Management Essay Prijsvraag De Baak, Sdu uitgevers, artikel, Den Haag, ISBN: 9789052615110.
  • Wat doen organisaties met mensen, 2006, Management Essay Prijsvraag De Baak, artikel, Sdu uitgevers, Den Haag, ISBN: 9789052615714.
  • G. Smid e.a., Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit, 2009, artikel, Van Gorcum, Assen, ISBN: 9789023245247.