Hoe werken wij?

Onze intervisieaanpak kenmerkt zich door concreetheid en pittigheid.

De concreetheid is zichtbaar in wat intervisie moet opleveren: nieuwe inzichten, nieuw handelen en gedrag.

Pittigheid is de kritische benadering om het intervisietraject tot een succes te maken. Belangrijk hierbij is:

  1. Werken met het doel voor ogen. Aansluiten bij doelstellingen en de ontwikkelwens van individu en/of organisatie.
  2. Gebruik van helpende vragen. De deelnemers leren actief luisteren; de casusinbrenger kan zich volledig focussen op zijn eigen doelstellingen en acties.
  3. Gebruik van intervisiemethoden. Dit geeft ruimte voor professionele diepgang.
  4. Begeleiden door een ervaren facilitator. Dit vergroot de kwaliteit van intervisie.
  5. Aansluiten bij de casusinbrenger. Oplossingen of adviezen door anderen worden vermeden. dit helpt niet bij het zelf ontdekken van eigen oplossingsrichtingen.
  6. Opvattingen en waarden staan centraal. Daar zit de ingang die leidt tot blijvende verandering.