Achtergrondinformatie intervisiemethoden

Intervisie is succesvol als het methodisch wordt uitgevoerd. De keuze van een methode is afhankelijk van de beschikbare tijd, de groepsgrootte, de mogelijkheden van voorbereiding, de ervarenheid van de facilitator met het facilteren van intervisie en met de methode, en de ervarenheid van de groep in bv het stellen van helpende vragen. Het 75 Helpende vragenspel kan hierbij ondersteunen.

Ieder methode heeft eigen kenmerken en focus. In het Praktijkboek Intervisie is naast de 27 uitgewerkte methoden een methodeselectiewijzer en TV-model opgenomen, die gebruikt kunnen worden bij het maken van een keuze voor een intervisiemethode.

Een korte beschrijving van de essentie van de methoden:

1.  A4-methode: tekstinterpretatie
2.  Appreciative Inquiry
3.  Argyris, onproductieve gesprekken
4.  Avontuur van de held
5.  Balint
6.  Clinics
7.  Diversiteit in stemmen
8.  Dominante ideeën
9.  Dynamische oordeelsvorming
10.  Gedragscode als leidraad
11.  Helpende vragen
12.  Incidentmethode
13.  Intervisie en spiritualiteit
14.  Metaforen
15.  Mindmapping
16.  Narratieve methode: verhalen maken
17.  Ongeschreven regels
18.  Openhartige invervisie
19.  Oplossingsgerichte intervisie
20.  Organisatieopstellingen
21.  Redenering voor veranderen
22.  Roddelen
23.  Socratische methode
24.  Tien-stappenmethode
25.  The Work
26.  Toevalstechnieken: Moeder Aardekaarten
27.  U-procedure