Introductie
Doel: kennismaken met intervisie en bepalen hoe intervisie kan worden ingezet voor de verbetering van de eigen professionaliteit of de professionaliteit van de organisatie.

Verdieping
Doel: aanscherpen van de kennis en ervaring die is opgedaan. Inoefenen van intervisiemethoden. Kennismaken met de rol van facilitator.

Methode

Doel: het leren toepassen van een specifieke methode

Facilitator
Doel: verbeteren van de eigen vaardigheden als facilitator. Het goed kunnen faciliteren van een intervisiegroep.

Incompany
Doel: intervisiegroep(en) binnen uw organisatie worden begeleidt door een ervaren facilitator

 

algemene_voorwaarden_praktijkintervisie