Niveaus van intervisie

Er worden drie niveaus van intervisie onderscheiden die je kunt bereiken:

  1. Het bespreken van een casus in termen van het vraagstuk: wat zou effectiever kunnen zijn?
  2. Het bespreken van de casus in termen van de vraagstelling van de casusinbrenger in deze specifieke situatie.
  3. Het bespreken van de casus in termen van algemeen professionele en persoonlijke opvattingen van de inbrenger.