Achtergrondinformatie intervisiemethoden

Intervisie is succesvol als het methodisch wordt uitgevoerd. De keuze van een methode is afhankelijk van de beschikbare tijd, de groepsgrootte, de mogelijkheden van voorbereiding, de ervarenheid van de facilitator met het facilteren van intervisie en met de methode, en de ervarenheid van de groep in bv het stellen van helpende vragen. Het 75 Helpende vragenspel kan hierbij ondersteunen.

Ieder methode heeft eigen kenmerken en focus. In het Praktijkboek Intervisie is naast de 27 uitgewerkte methoden een methodeselectiewijzer en TV-model opgenomen, die gebruikt kunnen worden bij het maken van een keuze voor een intervisiemethode.

Een korte beschrijving van de essentie van de methoden:

1.  A4-methode: tekstinterpretatie
2.  Appreciative Inquiry
3.  Argyris, onproductieve gesprekken
4.  Avontuur van de held
5.  Balint
6.  Clinics
7.  Diversiteit in stemmen
8.  Dominante ideeën
9.  Dynamische oordeelsvorming
10.  Gedragscode als leidraad
11.  Helpende vragen
12.  Incidentmethode
13.  Intervisie en spiritualiteit
14.  Metaforen
15.  Mindmapping
16.  Narratieve methode: verhalen maken
17.  Ongeschreven regels
18.  Openhartige invervisie
19.  Oplossingsgerichte intervisie
20.  Organisatieopstellingen
21.  Redenering voor veranderen
22.  Roddelen
23.  Socratische methode
24.  Tien-stappenmethode
25.  The Work
26.  Toevalstechnieken: Moeder Aardekaarten
27.  U-procedure

 • D. Schön, The reflective practitioner, how professionals think in action, Basic Books, 1983, (zie ook Management Consulting Magazine, nr 6, 2003), ISBN 978155422202.
 • Cooperrider, D., Appreciative Inquiry Handbook, Berrett-Koehler, 2003, ISBN 9781576754931.
 • J.D. Ludema, D. Whitney, B.J. Mohr, T.J. Griffin, The Appreciaitive Inquiry summit, Berrett-Koehler, 2003, ISBN 978576752487
 • Masselink, R., J.C. de Jong, R. Van den Nieuwenhof, A. Van Iren e.a., Waarderend Organiseren, Gelling Publishers, 2008, ISBN 9789078440260
 • Whitney, D., A. Trosten-Bloom, The power of Appreciaitive Inquiry, Berrett-Koehler, 2003, ISBN 978157675226522
 • Argyris, C., D. Schön, Theory in Practice. Increasing Professional Effectiveness, Jossey-Bass, 1974 (ISBN 9781555424466).
 • Argyris, C., Overcoming Organizational Defenses. Facilitating Organizational Learning, Allyn and Bacon, 1990 (ISBN 9780205123384).
 • Argyris, C., “Teaching smart people how to learn”, in: Harvard Business Review, May-June 1991, p. 99-109.
 • Argyris, C., Knowledge for Action. A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, Jossey-Bass, 1993 (ISBN 9781555425197).
 • Argyris, C., Leren in en door organisaties. Het hanteerbaar maken van kennis, Scriptum management, 1995 (ISBN 9789055940080).
 • Berge, A. van den, “Kwaliteit in organisaties door kwaliteit in gesprekken”, in: M&O, nummer 3 mei/juni 2004.
 • Berge, A. van den, Gesprekskunst voor professionals. Doelgericht bijsturen in lastige gesprekken met klanten, Academic Service, 2005 (ISBN 9789052615141).
 • Noonan, W., Discussing the Undiscussable: A Guide to Overcoming Defensive Routines in the Workplace, Jossey Bass, 2007 (ISBN 9780787986322).
 • Senge, P., De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie, Scriptum Management, 1992 (ISBN 9789071542541).
 • Senge P., e.a., Het vijfde discipline praktijkboek. Strategieën en instrumenten voor het bouwen van een lerende organisatie, Academic Service, 1995 (ISBN 9789052611617).
 • Smid, G. en E. Rouwette (redactie), Onderzoekend handelen, handelend onderzoeken, Van Gorcum, 2009 (ISBN 9789023245247).
 • Campbell, J., De held met de duizend gezichten, Olypmus, 2006 (ISBN 9789046700938).
 • Campbell, J. en M. Toms, Mythen openen het leven, 1991, Synthese (ISBN 9789062710393).
 • Pearson, C., De held in jezelf, M&P, 1989 (ISBN 9789065904294).
 • Kroon, T. van de, De terugkeer van de koning, Ankh-Hermes, 1996 (ISBN 9789020281200).
 • Doorn, M. van, Leiderschap. Een reis in beeld, Malpertuis, 2005 (ISBN 9080757721).
 • Murdock, M., De weg van de heldin, Symblon, 2008 (ISBN 9789074899338).
 • Estes, C.P., De ontembare vrouw, Becht’s, 1994 (ISBN 9789023008491).
 • Shinoda Bolen, J., Godinnen in elke vrouw, Maarten Muntinga, 2000 (ISBN 9789041701930).
 • Balint, M., The Doctor, his Patient and the Illness, Churchill Livingstone, 1956 (tweede druk in 2000), ISBN 9780443064609.
 • www.balint.nl
 • Egberts, M., “Managers en professionals coachen elkaar”, in: Coachen als tweede beroep, Thema, 2007 ISBN 9789058710185.
 • Egberts, M., “Managers coachen elkaar”, issue paper HRM in de praktijk, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1996.
 • Hermans, H.J.M., Dialoog en misverstand. Leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte, Nelissen, 2006, ISBN 9789024409648
 • Monchy, C.J. de, Floreren als Professional. Werken vanuit een dynamisch perspectief, Van Gorcum, 2008, ISBN 9789023244332
 • Morgan, G., Images of organization, Sage Publications inc., 1986, ISBN 9780761906322
 • Het model van Dynamische oordeelsvorming is gebaseerd op het proefschrift Oordeelsvorming in groepen; polariteit en ritme als sleutel tot ontwikkeling van sociale organismen van dr. A.H. Bos (Wageningen, 1974).

Voor de volledige gedragscode zie: www.ooa.nl

 • Flanagan, J.C., “The critical Incident Technique”, in: Psychological Bulletin, vol. 51, juli 1954.
 • Hendriksen, J., Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen oplossen, Nelissen, 2005, ISBN 9789024414581
 • Zemke, R., T. Kramlinger, “De critical incidents method”, in: Opleiders in organisaties, Deventer, Kluwer, 1998, ISBN 9789026727245
 • Douglas-Klotz, N., Gebeden van de Kosmos, meditaties over het Onze Vader in het Aramees, Sufi publications, 2007, ISBN 9789086180042
 • Hanh, Thich Nhat, Het hart van Boeddha’s leer, van pijn en verdriet naar vreugde, inzicht en zelfkennis, Gottmer, 1999, ISBN 9789023010272.
 • Lathouwers, T., Meer dan een mens kan doen, zentoespraken, Asoka, 2007, ISBN 9789056701598
 • Wit, H. de, De verborgen bloei, Ten Have, 2006, ISBN 9789025957223.
 • Camp, P. en F. Erens, De gekookte kikker, Business Contact, 2003, ISBN 9789025418892
 • Hendriksen, J., Werkboek Intervisie, Nelissen, 2002, ISBN 9789024414970
 • Buzan, T., The Mind Map Book, Penguin, 1991, ISBN 978-1406612790
 • Feichtenberger, C., S.Wechdorn, Mindmapping für Kinder, G&G Verlagsges, 2002, ISBN 9783209023926
 • Farrand, P., F. Hussain, E. Hennessy, The efficacy of the ‘mind map’ study technique, Med Educ., 2002, May;36(5):426-31
 • Novak, J.D., How do we learn our lesson? Taking students through the process, in: The Science Teacher, 60(3), 50-55, 2003
 • Svantesson, I., N. Dorrestijn, Mindmapping in de praktijk, Bohn Stafleu van Loghum, 2001, ISBN-13: 9789036801423
 • Wycoff, J., Mindmapping, Your Personal Guide to Exploring Creativity and Problem Solving, Berkely, 1991,ISBN 9780425127803
 • Kohlmann, I., Y. van der Veer, Verhaal maken: wat doen organisaties met mensen?, pag. 47-61. Academic Service
 • Grochowiak, K., Klaus, J. Castella, Systemdynamische Organisationsberatung. Ein Handlungsleitfaden für Unternehmensberater und Trainer, Carl Auer Verlag, 2001, ISBN 9783896702326
 • Holitzka, M., E. Remmert, Systemische Organisatieopstellingen. Conflicten oplossen in en op het werk, Panta Rhei, 2005, ISBN 9789076771564
 • Kohlhauser, M., F. Assländer, Organisationsaufstellungen evaluiert. Studie zur Wirksamkeit von Systemaufstellungen in Management und Beratung, Carl Auer Verlag,2005, ISBN 9783896704832
 • Lehmann, K., Umgang mit komplexen Situationen. Perspektivenerweiterung durch Organisationsaufstellungen. Eine empirische Studie, Carl Auer Verlag, 2006, ISBN 9783896703651
 • Schlötter, P., Vertraute Sprache und ihre Entdeckung. Systemaufstellungen sind kein Zufallsprodukt der empirische Nachweis, Carl Auer Verlag, 2005, ISBN 9783896703385
 • Sparrer, M. Varga von Kibéd, Ganz im Gegenteil, Tetralemma-arbeit und andere Grundformen Systemischer Strukturaufstellungen, Carl Auer Verlag, 2001, ISBN 978-3896701213
 • Sparrer, Wunder, Lösung und System. Lösungsfokussierte Systemische Strukturaufstellungen für Therapie und Organisationsberatung, Carl Auer Verlag, 2004, ISBN 3896702874
 • Stam, J.J., Het Verbindende Veld. Systemische inzichten in werk en organisaties, Het Noorderlicht, 2004, ISBN 9789077290026
 • Weber, G., Het succes van organisatieopstellingen: de methode van Bert Hellinger in praktijk gebracht, Altamira-Becht, 2003, ISBN 9789069635699
 • Bennebroek Gravenhorst, K.M., “Een Redenering voor veranderen. Hulpmiddel voor makers van veranderingen in organisaties”, in: M&O Tijdschrift voor Organisatie en Management, 62, pag. 232-244, 2008.
 • Achtergrondinformatie met praktijkvoorbeelden www.pluspulse.nl/redenering.htm
 • Er is geen literatuur bekend op dit moment
 • Delnoij, J., W. van Dalen, Het Socratisch gesprek, Damon, 2003, ISBN 9789055734153
 • Kessels, J., Socrates op de markt, filosofie in bedrijf, Boom,1997, ISBN 9053523502
 • Kessels, J., E. Boers, P. Mostert, Vrije ruimte, filosoferen in organisaties, Klassieke scholing voor de hedendaagse praktijk, Boom, 2003, ISBN 905352827
 • Kessels, J., E. Boers, P. Mostert, Vrije ruimte praktijkboek, filosoferen in organisaties, Boom, 2008, ISBN 9789085065418
 • Koolschijn, G., Plato, schrijver, Amsterdam, 1991, ISBN 9789035134089
 • Nelson, L., De Socratische methode, Boom, 1994, ISBN 9789053521571
 • Schwartz, M.A., Dialogen, Symposion, Apologie, Crito, Phaedo, Phaedus, Protagoras, Io, Vertaling, Spectrum, 2002, ISBN 9027479984
 • Een introductie over Socrates. Uitzending van 10-09-2011. Bekijk hem via de link.
 • Financieel dagblad 9-07-2012. Artikel over de dialoog door T. van de Kerkhof Werkelijke dialoog verdient eerherstel
 • Covey: de meeste mensen luisteren niet met het voornemen om te begrijpen; ze luisteren met het voornemen te antwoorden. link
 • Er is geen literatuur bekend op dit moment
 • Sams, J., De droom dansen, Servire, 2001, ISBN 9789021597379.
 • Jaworski, J., Synchronicity; The inner path of leadership, Berrett-Koehler, 1996, ISBN 9781576750315. Dit boek is later ook in het Nederlands vertaald.
 • Carl Jung heeft in zijn werk regelmatig aandacht besteed aan het thema synchroniciteit. Zie de Verzamelde werken van C.G. Jung, 10 delen, Lemniscaat, ISBN 9789060699706
 • Glasl, F., Confronting Conflict: a first-aid kit for handling conflict, Hawthorne Press, 1999, ISBN 978-1869890711
 • Reeler, D., A Theory of Social Change and Implications for Practice, Planning, Monitoring and Evaluation, Community Development Resource Association, 2007.
 • Senge, P., O. Scharmer, J. Jaworski, B.S. Flowers, Presence, Human purpose and the field of the future, Cambridge MA, 2004. ISBN 9780974239019 (Ideeën uit dit boek worden samengevat en geïnterpreteerd door John Allison, ‘Presencing’ through the Life Processes, 2007.)
 • Management Executive juli/augustus 2010. Samenvatting Theory U