Rollen bij intervisie

Binnen intervisie worden verschillende rollen onderscheiden.

Bij iedere intervisiebijeenkomst wordt een nieuwe casus ingebracht door een van de deelnemers.

Casusinbrenger:

  • Schetst helder een recente casus en bijbehorende vraag
  • Stelt oordelen uit door een open opstelling
  • Onderzoekt de vragen bij zichzelf
  • Probeert actief naar verandering te zoeken.

 

Deelnemers:

 • Stellen helpende vragen
 • Stellen het denken en doen van de inbrenger centraal, niet de casusinhoud
 • Letten op lichaamstaal.

 

Facilitator:

 • Zorgt voor een soepel verloop van doelen, stappen en tijdsplanning
 • Kent de toegepaste methode
 • Stimuleert de juiste vraagstellingen en feedback
 • Checkt of de vragen de inbrenger echt helpen
 • Zorgt dat iedereen geconcentreerd is
 • Rondt af, evalueert en maakt vervolgafspraken.