Fasen van intervisie

Intervisie kent vijf fasen:

0. De voorbereidende fase
1. Beeld vormen van de casusinbrenger en zijn vraagstuk
2. Achtergronden van de casusinbrenger
3. Herwaarderen van de casus door de casusinbrenger
4. Kiezen van een nieuwe werkwijze
5. Reflectie

Na alle intervisiebijeenkomsten vindt er een eindevaluatie plaats.