Achtergrondinformatie methoden

Methoden

 • D. Schön, The reflective practitioner, how professionals think in action, Basic Books, 1983, (zie ook Management Consulting Magazine, nr 6, 2003), ISBN 978155422202.
 • Cooperrider, D., Appreciative Inquiry Handbook, Berrett-Koehler, 2003, ISBN 9781576754931.
 • J.D. Ludema, D. Whitney, B.J. Mohr, T.J. Griffin, The Appreciaitive Inquiry summit, Berrett-Koehler, 2003, ISBN 978576752487
 • Masselink, R., J.C. de Jong, R. Van den Nieuwenhof, A. Van Iren e.a., Waarderend Organiseren, Gelling Publishers, 2008, ISBN 9789078440260
 • Whitney, D., A. Trosten-Bloom, The power of Appreciaitive Inquiry, Berrett-Koehler, 2003, ISBN 978157675226522
 • Argyris, C., D. Schön, Theory in Practice. Increasing Professional Effectiveness, Jossey-Bass, 1974 (ISBN 9781555424466).
 • Argyris, C., Overcoming Organizational Defenses. Facilitating Organizational Learning, Allyn and Bacon, 1990 (ISBN 9780205123384).
 • Argyris, C., “Teaching smart people how to learn”, in: Harvard Business Review, May-June 1991, p. 99-109.
 • Argyris, C., Knowledge for Action. A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, Jossey-Bass, 1993 (ISBN 9781555425197).
 • Argyris, C., Leren in en door organisaties. Het hanteerbaar maken van kennis, Scriptum management, 1995 (ISBN 9789055940080).
 • Berge, A. van den, “Kwaliteit in organisaties door kwaliteit in gesprekken”, in: M&O, nummer 3 mei/juni 2004.
 • Berge, A. van den, Gesprekskunst voor professionals. Doelgericht bijsturen in lastige gesprekken met klanten, Academic Service, 2005 (ISBN 9789052615141).
 • Noonan, W., Discussing the Undiscussable: A Guide to Overcoming Defensive Routines in the Workplace, Jossey Bass, 2007 (ISBN 9780787986322).
 • Senge, P., De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie, Scriptum Management, 1992 (ISBN 9789071542541).
 • Senge P., e.a., Het vijfde discipline praktijkboek. Strategieën en instrumenten voor het bouwen van een lerende organisatie, Academic Service, 1995 (ISBN 9789052611617).
 • Smid, G. en E. Rouwette (redactie), Onderzoekend handelen, handelend onderzoeken, Van Gorcum, 2009 (ISBN 9789023245247).
 • Campbell, J., De held met de duizend gezichten, Olypmus, 2006 (ISBN 9789046700938).
 • Campbell, J. en M. Toms, Mythen openen het leven, 1991, Synthese (ISBN 9789062710393).
 • Pearson, C., De held in jezelf, M&P, 1989 (ISBN 9789065904294).
 • Kroon, T. van de, De terugkeer van de koning, Ankh-Hermes, 1996 (ISBN 9789020281200).
 • Doorn, M. van, Leiderschap. Een reis in beeld, Malpertuis, 2005 (ISBN 9080757721).
 • Murdock, M., De weg van de heldin, Symblon, 2008 (ISBN 9789074899338).
 • Estes, C.P., De ontembare vrouw, Becht’s, 1994 (ISBN 9789023008491).
 • Shinoda Bolen, J., Godinnen in elke vrouw, Maarten Muntinga, 2000 (ISBN 9789041701930).
 • Balint, M., The Doctor, his Patient and the Illness, Churchill Livingstone, 1956 (tweede druk in 2000), ISBN 9780443064609.
 • www.balint.nl
 • Egberts, M., “Managers en professionals coachen elkaar”, in: Coachen als tweede beroep, Thema, 2007 ISBN 9789058710185.
 • Egberts, M., “Managers coachen elkaar”, issue paper HRM in de praktijk, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1996.
 • Hermans, H.J.M., Dialoog en misverstand. Leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte, Nelissen, 2006, ISBN 9789024409648
 • Monchy, C.J. de, Floreren als Professional. Werken vanuit een dynamisch perspectief, Van Gorcum, 2008, ISBN 9789023244332
 • Morgan, G., Images of organization, Sage Publications inc., 1986, ISBN 9780761906322
 • Het model van Dynamische oordeelsvorming is gebaseerd op het proefschrift Oordeelsvorming in groepen; polariteit en ritme als sleutel tot ontwikkeling van sociale organismen van dr. A.H. Bos (Wageningen, 1974).

Voor de volledige gedragscode zie: www.ooa.nl

 • Flanagan, J.C., “The critical Incident Technique”, in: Psychological Bulletin, vol. 51, juli 1954.
 • Hendriksen, J., Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen oplossen, Nelissen, 2005, ISBN 9789024414581
 • Zemke, R., T. Kramlinger, “De critical incidents method”, in: Opleiders in organisaties, Deventer, Kluwer, 1998, ISBN 9789026727245
 • Douglas-Klotz, N., Gebeden van de Kosmos, meditaties over het Onze Vader in het Aramees, Sufi publications, 2007, ISBN 9789086180042
 • Hanh, Thich Nhat, Het hart van Boeddha’s leer, van pijn en verdriet naar vreugde, inzicht en zelfkennis, Gottmer, 1999, ISBN 9789023010272.
 • Lathouwers, T., Meer dan een mens kan doen, zentoespraken, Asoka, 2007, ISBN 9789056701598
 • Wit, H. de, De verborgen bloei, Ten Have, 2006, ISBN 9789025957223.
 • Camp, P. en F. Erens, De gekookte kikker, Business Contact, 2003, ISBN 9789025418892
 • Hendriksen, J., Werkboek Intervisie, Nelissen, 2002, ISBN 9789024414970
 • Buzan, T., The Mind Map Book, Penguin, 1991, ISBN 978-1406612790
 • Feichtenberger, C., S.Wechdorn, Mindmapping für Kinder, G&G Verlagsges, 2002, ISBN 9783209023926
 • Farrand, P., F. Hussain, E. Hennessy, The efficacy of the ‘mind map’ study technique, Med Educ., 2002, May;36(5):426-31
 • Novak, J.D., How do we learn our lesson? Taking students through the process, in: The Science Teacher, 60(3), 50-55, 2003
 • Svantesson, I., N. Dorrestijn, Mindmapping in de praktijk, Bohn Stafleu van Loghum, 2001, ISBN-13: 9789036801423
 • Wycoff, J., Mindmapping, Your Personal Guide to Exploring Creativity and Problem Solving, Berkely, 1991,ISBN 9780425127803
 • Kohlmann, I., Y. van der Veer, Verhaal maken: wat doen organisaties met mensen?, pag. 47-61. Academic Service
 • Grochowiak, K., Klaus, J. Castella, Systemdynamische Organisationsberatung. Ein Handlungsleitfaden für Unternehmensberater und Trainer, Carl Auer Verlag, 2001, ISBN 9783896702326
 • Holitzka, M., E. Remmert, Systemische Organisatieopstellingen. Conflicten oplossen in en op het werk, Panta Rhei, 2005, ISBN 9789076771564
 • Kohlhauser, M., F. Assländer, Organisationsaufstellungen evaluiert. Studie zur Wirksamkeit von Systemaufstellungen in Management und Beratung, Carl Auer Verlag,2005, ISBN 9783896704832
 • Lehmann, K., Umgang mit komplexen Situationen. Perspektivenerweiterung durch Organisationsaufstellungen. Eine empirische Studie, Carl Auer Verlag, 2006, ISBN 9783896703651
 • Schlötter, P., Vertraute Sprache und ihre Entdeckung. Systemaufstellungen sind kein Zufallsprodukt der empirische Nachweis, Carl Auer Verlag, 2005, ISBN 9783896703385
 • Sparrer, M. Varga von Kibéd, Ganz im Gegenteil, Tetralemma-arbeit und andere Grundformen Systemischer Strukturaufstellungen, Carl Auer Verlag, 2001, ISBN 978-3896701213
 • Sparrer, Wunder, Lösung und System. Lösungsfokussierte Systemische Strukturaufstellungen für Therapie und Organisationsberatung, Carl Auer Verlag, 2004, ISBN 3896702874
 • Stam, J.J., Het Verbindende Veld. Systemische inzichten in werk en organisaties, Het Noorderlicht, 2004, ISBN 9789077290026
 • Weber, G., Het succes van organisatieopstellingen: de methode van Bert Hellinger in praktijk gebracht, Altamira-Becht, 2003, ISBN 9789069635699
 • Bennebroek Gravenhorst, K.M., “Een Redenering voor veranderen. Hulpmiddel voor makers van veranderingen in organisaties”, in: M&O Tijdschrift voor Organisatie en Management, 62, pag. 232-244, 2008.
 • Achtergrondinformatie met praktijkvoorbeelden www.pluspulse.nl/redenering.htm
 • Er is geen literatuur bekend op dit moment
 • Delnoij, J., W. van Dalen, Het Socratisch gesprek, Damon, 2003, ISBN 9789055734153
 • Kessels, J., Socrates op de markt, filosofie in bedrijf, Boom,1997, ISBN 9053523502
 • Kessels, J., E. Boers, P. Mostert, Vrije ruimte, filosoferen in organisaties, Klassieke scholing voor de hedendaagse praktijk, Boom, 2003, ISBN 905352827
 • Kessels, J., E. Boers, P. Mostert, Vrije ruimte praktijkboek, filosoferen in organisaties, Boom, 2008, ISBN 9789085065418
 • Koolschijn, G., Plato, schrijver, Amsterdam, 1991, ISBN 9789035134089
 • Nelson, L., De Socratische methode, Boom, 1994, ISBN 9789053521571
 • Schwartz, M.A., Dialogen, Symposion, Apologie, Crito, Phaedo, Phaedus, Protagoras, Io, Vertaling, Spectrum, 2002, ISBN 9027479984
 • Een introductie over Socrates. Uitzending van 10-09-2011. Bekijk hem via de link.
 • Financieel dagblad 9-07-2012. Artikel over de dialoog door T. van de Kerkhof Werkelijke dialoog verdient eerherstel
 • Covey: de meeste mensen luisteren niet met het voornemen om te begrijpen; ze luisteren met het voornemen te antwoorden. link
 • Er is geen literatuur bekend op dit moment
 • Sams, J., De droom dansen, Servire, 2001, ISBN 9789021597379.
 • Jaworski, J., Synchronicity; The inner path of leadership, Berrett-Koehler, 1996, ISBN 9781576750315. Dit boek is later ook in het Nederlands vertaald.
 • Carl Jung heeft in zijn werk regelmatig aandacht besteed aan het thema synchroniciteit. Zie de Verzamelde werken van C.G. Jung, 10 delen, Lemniscaat, ISBN 9789060699706
 • Glasl, F., Confronting Conflict: a first-aid kit for handling conflict, Hawthorne Press, 1999, ISBN 978-1869890711
 • Reeler, D., A Theory of Social Change and Implications for Practice, Planning, Monitoring and Evaluation, Community Development Resource Association, 2007.
 • Senge, P., O. Scharmer, J. Jaworski, B.S. Flowers, Presence, Human purpose and the field of the future, Cambridge MA, 2004. ISBN 9780974239019 (Ideeën uit dit boek worden samengevat en geïnterpreteerd door John Allison, ‘Presencing’ through the Life Processes, 2007.)
 • Management Executive juli/augustus 2010. Samenvatting Theory U