Wat is intervisie?

Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij professionals of medewerkers met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van helpende vragen aan de hand van een intervisiemethode. Zo krijgt men zicht op de ingebrachte casus en op de wijze waarop men kan handelen.

Een groep vastgeketende hangsloten op de Ponte di Rialto trok de aandacht. Een passant vertelde dat de dichte sloten staan voor gewenste oneindigheid. Twee geliefden of iemand met een geheim hangen een hangslot op en gooien de sleutel weg in de rivier in de hoop dat de wens voor eeuwig kan voortduren. Intervisie vervult de wens van het ontsluiten van geheimen. Vaak zijn het onbekende sloten voor degene die het betreft. Het openen van de sloten geeft echter de gewenste ruimte voor iets anders.