Faciliteren

PraktijkIntervisie werkt samen met ervaren facilitators die vallen onder de gedragscode van de Ooa en die gespecialiseerd zijn in een bepaalde methode of intervisie in het algemeen.