Mensen raken niet verstoord door de dingen die gebeuren,
maar door de manier waarop ze ernaar kijken.
(Epictetus, Stoïcijnse filosoof)

De kracht van intervisie

Intervisie draagt bij aan deskundigheidsbevordering. Professionals doen een beroep op collega’s om mee te denken over vraagstukken uit de eigen werksituatie met behulp van een intervisiemethode om inzicht te verkrijgen en acties te formuleren.

Met intervisie sla je twee vliegen in een klap:
– verbetering als professional/professionele organisatie via inzichten en nieuw gedrag;
– grotere effectiviteit in gesprekken.

In deze link wordt via een kort filmpje door professionals de waarde van intervisie uiteengezet.