Welkom bij PraktijkIntervisie

Mensen raken niet verstoord door de dingen die gebeuren,
maar door de manier waarop ze ernaar kijken.
(Epictetus, Stoïcijnse filosoof)

 

De kracht van intervisie

Intervisie draagt bij aan deskundigheidsbevordering. Professionals doen een beroep op collega’s om mee te denken over vraagstukken uit de eigen werksituatie met behulp van een intervisiemethode om inzicht te verkrijgen en acties te formuleren.

Wij zijn gegrepen door wat je met intervisie kunt bereiken; wat dit oplevert aan snelle en gerichte veranderingen voor personen en organisaties. Met intervisie sla je twee vliegen in een klap voor het bereiken van gewenste doelen:
– je leert als professional methodisch met elkaar inzicht te krijgen in je manier van werken, en verbeteringen in het werk toe te passen;
– deze kennis kan leiden tot het stellen van krachtige vragen in andere gesprekken die je als professional voert.

In deze link wordt via een kort filmpje door professionals de waarde van intervisie uiteengezet.